ഒരുകാലത്ത് വർഷം മുഴുവന്‍ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന നിള ഇന്ന് വേനലിന്റെ ആരംഭത്തോടെ തന്നെ നീർച്ചാലായി മാറുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്.

നമ്മുടെ സ്വന്തം നിള

നിള എന്നും പേരാര്‍ എന്നും വിളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വാന്തം ഭാരതപ്പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തമിഴ് നാട്ടില്‍ നിന്നാണ്. കോയമ്പത്തൂര്‍ ജില്ലയിലെ ആനമല ടൈഗര്‍ റിസര്വിാല്‍ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പാലക്കാട്, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയില്‍ വെച്ച് അറബിക്കടലില്‍ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു.തുടർന്നു വായിക്കാൻ »

നിള ഇന്ന്

നഗരമാലിന്യങ്ങളുടെയും സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യങ്ങളുടെയും നിക്ഷേപവും, അശാത്രീയവും അനിയന്ത്രിതവുമായ മണലെടുപ്പും നദിയെ മരണ ശയ്യയിലാക്കി. അശാസ്ത്രീയമായ മണല്‍ ഖനനം മൂലം നദിയുടെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി താഴാനും നദിയിലേക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളം കയറാനും കാരണമാകുന്നു. തുടർന്നു വായിക്കാൻ »

എന്നെ അറിയാന്‍

നിള, ഗായത്രി, മംഗല എന്നീ സംസ്കൃത നാമങ്ങളിലും, കോരയാര്‍, വാളയാര്‍, വരട്ടാര്‍, പേരാര്‍ എന്നീ ശുദ്ധ ദ്രാവിഡ നാമങ്ങളിലും പല ഭാഗങ്ങളിലായി നദി അറിയപ്പെടുന്നു. കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെീ പര്യായമാണ് നിളയെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. തുടർന്നു വായിക്കാൻ »

ഭാരതപ്പുഴ സംരക്ഷണ കര്‍മ്മ പദ്ധതി സമര്‍പ്പണം ‍

പുഴകള്‍ ജലചക്രത്തിലെ വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുഴയുടെ നാശം ജലചക്രത്തേയും കാലാവസ്ഥയെ തന്നെയും ബാധിക്കുന്നവെന്ന് ഇനിനമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞുതരേണ്ടിവരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോള്‍ പുഴ സംരക്ഷണം ജല സംരക്ഷണം തന്നെയെന്ന് വരുന്നു. മലമുകളിലെ കാടുകളില്‍ നിന്നും കുന്നിന്പുരറങ്ങളില്‍ നിന്നും പാടശേഖരങ്ങളില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അരുവികളുടേയും, തോടുകളുടേയും സമഗ്രതയാണ് പുഴ. അപ്പോള്‍ പുഴ സംരക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത് മേല്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളുടേയും സംരക്ഷണം കൂടിയാണല്ലോ! അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സംയോജിത പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെ മാത്രമെ പുഴയെ - ജീവ വാഹിനിയായ നിളയെ തിരിച്ച് പിടിക്കാനാകൂ. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും പിന്തുണയും പ്രയത്നവും ഈ വലിയ ദൌത്യത്തിന് കൂടിയേ തീരൂ. ഇതിന് അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രവര്ത്തതന പദ്ധതിയാണ് തുടര്ന്ന് നല്കിടയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പഞ്ചമൂല പദ്ധതിയായാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജലാശയങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ്.

കുന്നുകളുടെ സംരക്ഷണം

കൃഷിയിലേക്ക് മടങ്ങുക

പ്രകൃതി പഠനം വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍

ബോധവൽക്കരണം

പുനർജ്ജനി

2016 ജൂൺ 5 ഞായർ
കേളപ്പജി കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തവനൂർ

  • പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം
  • ഭാരതപ്പുഴ സംരക്ഷണ കർമ്മ പദ്ധതി സമർപ്പണം